บริษัท บัวหลวงหินอ่อน จำกัด 
เริ่มจัดตั้งบริษัท พ.ศ. 2534 บริษัทฯ เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ หินอ่อน อันหลากหลายประเภทที่คุ้มค่า / คุ้มราคา ซึ่งประกอบด้วย หินอ่อน หินแกรนิต หินเทียม หินขัด  ประเภทขัดเงาและไม่ขัดเงา ทั้งขนาดมาตรฐานและตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งออกแบบตกแต่งติดตั้ง ปูพื้น, ผนัง หินอ่อน และ แกรนิต ตลอดจนงานตามแบบลูกค้า
   
   
ขั้นตอนการทำงานจะได้รับการควบคุมคุณภาพ อย่างมีคุณภาพอย่างใกล้ชิด ทำให้สินค้าที่จำหน่ายมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ และความแข็งแรงของสินค้า

วัตถุประสงค์      
จำหน่าย ติดตั้ง ปรับสภาพพื้น หินอ่อน หินแกรนิต หินเทียม

วิสัยทัศน์             
บริการหลังการขายให้ดีที่สุด

 


บริษัทที่เคยร่วมงาน 
บริษัท แลนด์แอนด์ เฮ้าส จำกัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จำกัด
บริษัท ฤทธา จำกัด
ฯลฯ....
ลูกค้าอ้างอิง